World-class Workplace 2022-2023
Zoek

Amrish

Home / Persoonlijke verhalen / Amrish specialist netbeheer

Amrish

Specialist Netbeheer
Betrokken zijn bij een volledig proces; van de voorbereiding tot de uitvoering ervan!

Ik ben in 2012 bij Westland Infra als Technisch Specialist aan de slag gegaan. Sinds 2015 ben ik als Specialist Assetmanagement Netbeheer Elektra onder andere verantwoordelijk voor het in kaart brengen en uitwerken van risico’s binnen ons net. En deze beheersbaar maken door onderhoudsplannen op te stellen die zorgen voor een optimale levensduur van componenten. Daarnaast vervul ik ook de rol van Installatieverantwoordelijke elektriciteit.

Door het maken van netberekeningen op laag- en middenspanning komen veiligheidsrisico’s en capaciteitsknelpunten naar voren. Op basis hiervan stellen mijn collega’s en ik verbeteringsvoorstellen op en laten deze uitvoeren. Daarnaast maak ik samen met andere Specialisten Assetmanagement inzichtelijk wat de impact van de verduurzaming is op onze netten. Zonnepanelen, warmtepompen, gasloos; ontwikkelingen die van invloed zijn op onze netten en ons werk.

Interessant werk bij Westland Infra
Ik ben via detachering als nieuweling binnengekomen en heb sindsdien mooie en uitdagende momenten meegemaakt. Binnen een groep collega’s met veel ervaring in de energiewereld, werd ik direct door iedereen goed meegenomen in mijn werkzaamheden. Meedraaien in een projectgroep, je weg vinden, kennis opdoen, de uitdaging aangaan en ervaren wat je kan en hoe je het gaat aanpakken. Aspecten die het werken bij Westland Infra interessant maken.

Ik vind het fijn om te werken bij een organisatie waar een open cultuur kenmerkend is. Waar men altijd bereid is je te helpen en kennis te delen. Het is makkelijk om in contact te komen met je collega’s, en met die korte lijntjes zaken goed en snel te regelen. Zeker met de open inrichting van ons kantoorpand, waardoor we elkaar nog meer kunnen opzoeken en beter en efficiënter samenwerken.

Met alle ontwikkelingen in de energiewereld wil ik me nog meer verdiepen in de techniek. En bredere kennis opdoen over de energietransitie, de verduurzaming, smart grids e.d. Om zo een bijdrage te leveren aan de rol die wij als organisatie in de energietransitie hebben. Juva, de holding waar Westland Infra onder valt, is een werkgever die zijn medewerkers een interessant takenpakket biedt, met daarbij de vrijheid en flexibiliteit om jezelf te blijven ontplooien. Waarbij je ook niet functie-gerelateerde zaken kan oppakken.

Leerzame ervaring als OR-lid
Toen ik gevraagd werd om mezelf kandidaat te stellen voor de Ondernemingsraad (OR) als vertegenwoordiger vanuit Netbeheer heb ik dat van harte opgepakt. Als OR weet je wat er binnen de organisatie en op de werkvloer afspeelt en krijg je de kans om hier met de directie over in gesprek te gaan. In de 6 jaar die ik mee heb gedraaid, hebben we als OR met een goede samenwerking en afstemming veel bereikt en meegemaakt. Goede en constructieve veranderingen op organisatorisch gebied en opkomen voor de medewerkers zijn belangrijke aspecten waar we als OR voor staan. Ook hierin kreeg ik veel vrijheid en medewerking vanuit mijn team en manager om deze neventaak uit te voeren. Ik heb het stokje doorgegeven aan anderen, maar ik raad iedereen aan om zitting in de OR te nemen. Zo leer je ook andere kanten van het bedrijf kennen.

Dit alles maakt dat ik blij ben bij Juva te werken!