World-class Workplace 2022-2023
Zoek
Home / Over JUVA / Integriteit

Integriteit

Een veilige werkomgeving voor medewerkers is essentieel voor integer werkgeverschap en een gezond bedrijf. Gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid zijn waarden die wij binnen Juva erg belangrijk vinden. Alleen samen kunnen ervoor zorgen dat alle medewerkers zich veilig voelen binnen onze organisatie

Om een integere en veilige omgeving te kunnen blijven waarborgen hebben we de volgende afspraken gemaakt en beschermingsmaatregelingen ingesteld:

Gedragscode
Juva spant zich in om onacceptabel gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en tolereert geen fraude, corruptie of andere illegale activiteiten. Daarnaast gaan we integer en respectvol met elkaar om. Het is noodzakelijk dat iedereen die voor of namens Juva werkt onze normen en waarden blijft onderschrijven. De gedragscode van Juva helpt hierbij en is opgesteld om misstanden te voorkomen.

Lees onze gedragscode.

Klokkenluidersregeling
Het is van vitaal belang voor een organisatie om (ernstige) misstanden van o.a. corruptie of fraude aan te kunnen kaarten. Ter bescherming van de klokkenluider heeft Juva een klokkenluidersregeling opgesteld. In de regeling staat onder andere bij wie je een melding kunt doen en hoe we met meldingen omgaan. Ook is in de regeling opgenomen dat de klokkenluider geen nadelige gevolgen ondervindt en wordt de rechtspositie beschermd. Uiteraard worden alle meldingen vertrouwelijk behandeld.

Bekijk de volledige klokkenluidersregeling.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is zeer belangrijk in het voorkomen en aanpakken van ongewenste omgangsvormen. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en zelfs geweld. Juva wil een veilig werkklimaat voor al haar medewerkers. Daarom is een vertrouwenspersoon aangesteld die als luisterend oor en bemiddelaar het werkklimaat moet bevorderen.

Geheimhoudingsverklaring
Vertrouwelijk omgaan met (belangrijke) informatie om schade te voorkomen aan de organisatie, haar stakeholders en klanten hoort ook bij integer handelen. Om dit te waarborgen ondertekenen alle medewerkers van Juva een geheimhoudingsverklaring.

Privacy beleid
Ons privacy beleid richt zich naast bescherming ook op zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens. De gegevens zijn alleen beschikbaar voor wie dit noodzakelijk is in het uitvoeren van de werkzaamheden. Onze klanten, maar ook onze medewerkers, moeten ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandeld worden.

Meer informatie vindt u in ons privacy beleid.