World-class Workplace 2022-2023
Zoek
Home / Over JUVA / Toekomst van energie

De toekomst van energie

Duurzame kansen tuinbouw liggen buiten energie

De wereld verandert in hoog tempo en het is belangrijk voor het voortbestaan van de tuinbouw dat deze mee verandert. In plaats van alleen te focussen op winstmaximalisatie, moeten we streven naar maximale impact. Dit betekent een andere manier van denken over duurzaamheid in de glastuinbouw.

De grenzen van groei

Het rapport ‘Grenzen aan economische groei’ uit 1972 waarschuwde al voor de gevolgen van ongebreidelde groei. De focus op de energietransitie is belangrijk, maar we moeten verder kijken dan alleen CO2-reductie. Een integrale benadering ontbreekt en de huidige marktregels leiden tot perverse prikkels.

Waarde toevoegen aan de leefomgeving

De glastuinbouw kan veel meer waarde toevoegen dan alleen het verduurzamen van het energieverbruik. De sector speelt een cruciale rol in de wereldwijde voedselvoorziening en kan bijdragen aan het oplossen van problemen zoals zoetwatertekort en ontbossing. Dit verhaal moet meer aandacht krijgen.

Samenwerking is essentieel

Om een duurzaam energiesysteem te creëren, moeten we samenwerken. Een regionaal energieplan, waarin producenten, afnemers, netbeheerders en andere stakeholders samenwerken, is cruciaal.
Warmtesysteem Westland is een inspirerend voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot innovatieve en duurzame oplossingen.

Wat is nodig?

Drie routes naar een ander energiesysteem

Er zijn drie belangrijke routes naar een duurzamer energiesysteem:

  1. Warmtenetwerk Westland:
    Een duurzaam alternatief voor aardgas zonder elektrificatie.
  2. Dynamisch netbeheer:
    Betere benutting van de netcapaciteit door meten en sturen.
  3. Uitbreiding van netcapaciteit:
    Alleen waar nodig, na optimalisatie van bestaande infrastructuur.


Samenwerking is essentieel om deze routes succesvol te maken en ervoor te zorgen dat iedereen profiteert van de voordelen. De glastuinbouw kan een voortrekkersrol spelen in deze transitie en een voorbeeld zijn voor andere sectoren.