World-class Workplace 2022-2023
Zoek
Home / Privacy statement / Rechten Privacywet AVG

Rechten Privacywet AVG

Belangrijke informatie

Met behulp van dit formulier kunt u uw persoonsgegevens opvragen zoals deze geregistreerd staan bij Juva.

U bent volgens de Europese Privacywetgeving (AVG) uitsluitend gerechtigd om uw eigen persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen. Voor het in behandeling nemen van uw verzoek m.b.t. uw persoonsgegevens dient u zich daarom persoonlijk te legitimeren bij de receptie van het hoofdkantoor van Juva aan de Nieuweweg 1 in Poeldijk. De legitimatie vindt plaats door middel van een geldig rijbewijs of paspoort en een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) voor zakelijke klanten. Zonder legitimatie en KvK uittreksel in geval van zakelijke klanten kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Na het indienen van het formulier “Rechten Privacywet AVG” ontvangt u zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn, wanneer vereist, met nog eens twee maanden verlengd worden. Bij een verlenging wordt u hier binnen een maand na ontvangst van uw verzoek over geïnformeerd. Juva zal u tevens informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of een beroep bij de rechter in te stellen, wanneer geen gevolg gegeven kan worden aan uw verzoek.

Formulier